Lediga lägenheter Linköping

Just nu hittar du 9 hyresvärdar med 31 lediga lägenheter i Linköping.

Beräknad väntetid för förstahandskontrakt: inom 3 månader


Linköping domkyrka I vårt register finns just nu 31 lediga lägenheter i Linköping.
    Vi har tagit fram ett register över Linköpings största hyresvärdar. Via oss kan du komma i kontakt med alla de större fastighetsägarna i Linköping.
   Vi listar förnärvarande 9 stora hyresvärdar i Linköping. Vid vår senaste uppdatering hade dessa hyresvärdar tillsammans 31 lediga lägenheter på orten.
   Vår målsättning är enkel: Via oss skall alla som vill kunna komma i kontakt med en hyresvärd som kan erbjuda bostad.

Om du söker bostad hos alla hyresvärdar nedan ökar du påtagligt dina chanser för att bli erbjuden ett förstahandskontrakt jämfört med om du bara tar kontakt med en eller två fastighetsägare.

Tänk på att antalet bostadssökande på varje enskild lägenhet kan vara högt. Ju fler hyresrätter du söker och desto fler hyresvärdar du gör intresseanmälan för bostad hos, desto större är sannolikheten att du blir erbjuden lägenhetsvisning och sedermera ett förstahandskontrakt.


Akelius
Med 30 000 lägenheter i Sverige, varav över 600 hyresrätter i Linköping, är Akelius Fastigheter Sveriges största privata hyresvärd. Akelius är det enda fastighetsbolaget i Linköping som erbjuder möjlighet till förtur till sina lägenheter. Alla bostadssökande som öppnar sparkonto hos Akelius Spar får förtursrätt till Akelius lediga lägenheter i Linköping.


Botrygg
Botrygg är en stor privat hyresvärd i Linköping med över 1 000 lägenheter på orten. Botrygg expanderar snabbt i Linköping och har nybyggnadsprojekt om nära 700 lägenheter planerade under de kommande åren. Som bostadssökande kan du lämna intresseanmälan för såväl befintliga hyresrätter som de som byggs kommande år.


Centrum Förvaltning
Privatägt fastighetsbolag med lägenheter uteslutande i Linköping. Flera av bostadsfastigheterna ligger med bästa läge i centrala Linköping och hyreslägenheterna håller hög kvalitet. Bostadsansökan lämnas direkt över nätet.


Graflunds
Graflunds är en av de större fastighetsägarna i Sverige med ett fastighetsbestånd om idag överstigande 14 000 lägenheter. Graflunds har ett stort utbud av bostadslägenheter i Linköping. Intresseanmälan för bostadkan lämnas direkt online.


HSB
HSB Östergötland har över 1 000 lägenheter i sitt bestånd. Blir du medlem i HSB får du förtur till eventuellt lediga lägenheter jämfört med icke-medlemmar. Medlemskap kostar dock 500 kr i anslutningsavgift och därefter ytterligare 300 kr om året i medlemsavgift.


Mannersons Fastighet
Mannerson är ett familjeföretag inom fastighetsförvaltning. Företaget har stadigt expanderat och lägenhetsbeståndet uppgår idag till 800 hyreslägenheter. Som bostadssökande är du välkommen att lämna en intresseanmälan för bostad där du kan ange vilken lägenhetsstorlek du söker.


Stångåstaden
Stångåstaden är Linköpings största hyresvärd med över 14 000 lägenheter och 4 000 studentbostäder. Linköpings kommun är ägare till Stångåstaden. Söker du bostad i Linköping bör du alltid registrera dig hos Stångåstaden. Vid vår senaste kontroll hade denna hyresvärd 20 lediga lägenheter i Linköping.


Vasaparken Fastigheter
Vasaparken är en fastighetsägare med ett brett utbud av fastigheter: allt från hyreslägenheter till butiks- och kontorslokaler. I Linköping äger Vasaparken hela 46 fastigheter. Bostadsansökan görs direkt över internet.


Willhem Fastigheter
En av Linköpings största privata hyresvärdar med just nu 5 lediga lägenheter i Linköping. De flesta av Willhems lägenheter ligger i Skäggetorp, en stadsdel i norra Linköping med stora grönområden. Du kan lämna intresseanmälan för lediga lägenheter direkt över nätet.