Bostaden Umeå

Umeås största hyresvärd med 16 lediga lägenheter och 7 lediga studentbostäder.

Bostaden Umeå ägs av Umeå kommun och är ett allmännyttigt bostadsföretag. Idag förvaltar denna fastighetsägare 15 000 lägenheter vilket gör dem till Umeås utan tvekan största hyresvärd med ett fastighetsbestånd som omfattar cirka hälften av alla hyresbostäder i kommunen.

Varje vardag klockan 09.00 publicerar Bostaden Umeå lediga lägenheter på sin hemsida. Vid vår senaste kontroll fanns 16 lediga lägenheter och 7 lediga studentbostäder. Att en lägenhet är ledig innebär dock inte automatiskt att den går till den som söker den. Lägenheter förmedlas till sökande i turordning utefter hur länge de har varit registrerade som bostadssökande hos Bostaden Umeå. Varje lägenhet kan ha allt från enstaka sökande upp till hundratals på de mest attraktiva adresserna.

På Bostaden Umeås hemsida kan du se genomsnittlig kötidsstatistik för respektive område i Umeå. Kötiden för olika områden i Umeå varierar allt ifrån 0 månader till över 10 år för lägenheter i centrala Umeå.

Med anledning av att Bostaden Umeå förvaltar hälften av alla hyreslägenheter i Umeå är det alltid att rekommendera att man registrerar sig som bostadssökande hos dem för att börja samla köpoäng.


Hemsida: www.bostaden.umea.seTillbaka till lediga lägenheter Umeå.