Mimer

Västerås största hyresvärd med ett stort utbud av lediga lägenheter.

Mimer ägs av Västerås stad och är den utan tvekan största hyresvärden på orten. Idag förvaltar man över 10 000 lägenheter och har 20 000 hyresgäster. Den som söker bostad i Västerås gör alltid klokt i att registrera sig som bostadssökande på Mimer.

Vid vår senaste kontroll hade Mimer 25 registrerade lediga lägenheter på sin hemsida: Allt från små ettor till en stor femma. Mimer har något för alla familjestorlekar.

Varje lägenhet kan, särskilt om den ligger i ett bra område, ha upp till över 100 sökande. Lägenheter förmedlas utefter de sökandes kötid. Ju tidigare du registrerar dig hos Mimer, desto högre köpoäng kommer du ha ackumulerat när du ansöker om bostad.

För att betona hur viktigt det är att registrera sig som bostadssökande hos Mimer skall följande påpekas: I Västerås finns idag cirka 23 000 hyresrätter, nästan hälften av dessa återfinns hos Mimer. Väljer du bort Mimer innebär det att du även går miste om halva bomarknaden i Västerås.


Hemsida: www.mimer.nuTillbaka till lediga lägenheter Västerås.