MKB Fastigheter

Största hyresvärden i Malmö med över 22 500 lägenheter.

Alla som söker bostad i Malmö gör klokt i att kontrollera utbudet hos MKB som är stadens största hyresvärd med ett fastighetsbestånd som omfattar 22 500 hyreslägenheter. MKB ägs av Malmö Kommun och är ett allmännyttigt bostadsbolag.

Lägenheter hos MKB förmedlas via Boplats Syd. De bostadssökande väljs utefter kötid där sökande med längst kötid först erbjuds lägenhet. En grundförutsättning för att du skall erbjudas bostad är att du är över 18 år, har en stabil inkomst och saknar anmärkningar.

Vid vår senaste kontroll hade MKB 16 lediga lägenheter i Malmö: 3 ettor, 4 tvåor, 8 treor och 1 fyra. MKB kan även erbjuda 2 seniorboenden - lägenheter för personer äldre än 55 år och inga hemmavarande barn.


Hemsida: www.mkbfastighet.seTillbaka till lediga lägenheter Malmö.