Uppsalahem

Hyresvärd med 7 lediga lägenheter och 2 lediga studentbostäder i Uppsala.

Uppsalahem ägs av Uppsala kommun och är ett allmännyttigt bostadsbolag för staden invånare. Idag förvaltar denna hyresvärd 15 500 lägenheter vilket gör att bolaget helt dominerar hyresmarknaden i Uppsala.

Utöver befintliga hyresrätter satsar Uppsalahem stort på nybyggnation. Varje år tillkommer drygt 500 hyreslägenheter i beståndet och man planerar att under de kommande 5 åren bygga inte mindre än 2 000 nya lägenheter. Det innebär att man kommer behöva minst lika många nya hyresgäster under den perioden.

Vid vår senaste uppdatering hade Uppsalahem 7 lediga lägenheter och 2 studentbostäder. Lägenheter fördelas till sökande utefter deras inbördes kötid, där sökande med längst kötid först får erbjudande om visning. Den genomsnittliga kötiden för bostad hos Uppsalahem låg på 4-5 år även om vissa lägenheter (85 stycken) förmedlades med en kötid understigande 1 år. Att registrera sig i god tid hos Uppsalahem ökar dina chanser att erbjudas kontrakt på en bostad som du verkligen vill bo i.


Hemsida: www.uppsalahem.seTillbaka till lediga lägenheter Uppsala.